Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Юрисдикция, представяне и история
Правила за поведение и пропускателен режим
Структура на съда
Магистрати
Държавни съдебни изпълнители
Съдии по вписванията
За СЛУЖИТЕЛИ
Публични продажби на ДСИ
За ГРАЖДАНИ
Коя служба ни е необходима?
Зaщита на лични данни
Новини и информация
Прессъобщения
Комуникационна стратегия
Вътрешни правила
Свободни работни места
Дежурства на съдии и секретари
График на съда
Актове на съда
Постановени
Влезли в законна сила
Върнати след обжалване
Дела от обществен интерес
РЕГИСТЪР чл.235, ал.5 ГПК
АРХИВ
Профил на купувача
Бланки и формуляри
Тарифи
Подаване на сигнали за нередности, измама и корупция
Достъп до обществена информация
За контакт
Годишен статистически отчет
Архив
Годишен бюджет
Годишен отчет съгласно ЗЕЕ
Съдебни заседатели
Общини и кметства
 Публични продажби на ДСИ  
 

Обявление по изпълнително дело №62 / 2013 г. - втора публична продан при нова начална цена
Обявление по изпълнително дело №193 / 2016 г. - публична продан при нова начална цена
Обявление по изпълнително дело №99 / 2010 г. - пета публична продан при нова начална цена
Обявление по изпълнително дело №23 / 2014 г. - публична продан при нова начална цена
Обявление по изпълнително дело №78 / 2017 г. - първа публична продан
Обявление по изпълнително дело №520 / 2018 г. - първа публична продан
Обявление по изпълнително дело №1076 / 2012 г. - първа публична продан
 


3600, гр. Лом, пл. Свобода 8, тел. 0971 / 68101, факс:0971 / 60216  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР